۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد

 

 

ارتباط با ما

 

 

آدرس: جيرفت بلوار پاسداران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمان- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری

 

کارشناس مسئول: هادی شفیعی مجاز

 

تلفن تماس: 03443317803

 

ایمیل: pub@jmu.ac.ir

 

نمابر: 03443315990