۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
ردیف عنوان کارگاه مدرس گروه هدف
1 سرقت ادبی دکتر مینامبشر اعضای هیات علمی
2 اخلاق در پژوهش و نشر دکتر مینامبشر اعضای هیات علمی
3 توانمدسازی در انتشار مقالات علمی دکتر چشم یزدان اعضای هیات علمی،
کارکنان و دانشجویان
4 جستجوی منابع الکترونیک دکتر چشم یزدان اعضای هیات علمی،
کارکنان و دانشجویان
5 سامانه نوپا و منبع یاب دکتر فاطمه سیدی اعضای هیات علمی