۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
عنوان کتاب تصویر جلد
تجدید چاپ کتاب آناتومی عمومی
پلاسمودیوم جوندگان مقدمه ای بر انگل Plasmodium berghei
اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از كنه و اكوبیولوژی ناقلین