۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
عنوان کتاب تصویر جلد
پلاسمودیوم جوندگان مقدمه ای بر انگل Plasmodium berghei
اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از كنه و اكوبیولوژی ناقلین