۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
عنوان کتاب تصویر جلد
مبانی آزمایش نیروی چنگش دست
فیزیک هوشبری
لیزر در پزشکی به زبان ساده
آناتومی عمومی
آناتومی لگن و پرینه
سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مروری بر اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان‌های شایع
بیماری‎های بانوان  در  پزشکی پارسی
پلاسمودیوم جوندگان مقدمه ای بر انگل Plasmodium berghei
اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از كنه و اكوبیولوژی ناقلین
تجدید چاپ کتاب آناتومی عمومی