۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کارگاه آشنایی با واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در در تاریخ 27 آذر ماه سال 1398 برگزار می شود.

این کارگاه ویژه اعضاء هیات علمی و کارکنان بوده لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ارتباط برقرار کنند