۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير

به گزارش روابط عمومی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در این نشست ضمن خیرمقدم گویی بر افزایش کیفیت کتاب های در حال تالیف تاکید کرد و گفت: سمت و سوی کتاب ها باید از چاپی به سمت الکترونیکی شدن سوق پیدا کند.

خانم دکتر سیدی با بیان اینکه در هیچ نظام آموزشی حذف کامل کاغذ وجود ندارد، افزود: ما به دنبال این هستیم که بخشی از بسته‌های آموزشی را الکترونیکی کنیم.

وی ادامه داد: کتاب هایی که ارزش علمی بالایی دارند به صورت چاپی و مابقی کتاب ها به صورت الکترونیکی در سایت انتشارات دانشگاه منتشر شوند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به مزایای جایگزینی کتاب الکترونیکی به جای کتاب کاغذی اشاره و تصریح کرد: صرفه‌جویی کاغذ، قیمت کمتر، آپدیت آسان، استفاده آسان و افزایش کیفیت آموزش از مزایای این جایگزینی است.

وی بیان کرد: فناوری اطلاعات موجب تغییراتی شگرف در صنعت نشر شده از این رو توسعة اینترنت و آسانی استفاده از آن، در دسترس بودن کتابخانه‌های الکترونیکی و پیشرفت های زیاد در فناوری اطلاعات باعث تغییر دادن راه و روش خواندن افراد و شیوة انتشار مطالب ناشران شده است.

دکتر سیدی به مصوبات اولین نشست شورای انتشارات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اشاره کرد و گفت: در این نشست کتاب پلاسمودیوم جوندگان به نویسندگی دکتر حسین دهقان بررسی شد که پس از اعلام نظر اعضاء مقرر گردید این کتاب جهت داوری به یک استاد تمام این حوزه ارسال گردد که در صورت تایید داور، نویسنده کتاب فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند.