۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير

با توجه به موضوع تشویق دانشمندانی که در حوزه علوم پزشکی دست به قلم برده و دانش تولیدی خود را (طی چهار سال اخیر) تالیف کرده اند خواهشمند است اساتید و اعضای محترم هیات علمی، مشخصات کتاب تالیفی خود را بصورت آنلاین در سامانه "کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی" ثبت نمایند تا مورد داوری همتا قرار گیرد.

http://nasrme.ac.ir/books