۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت

کارگاه آشنایی با واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار با حضور اعضاء هیات علمی و کارکنان این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کارگاه آشنایی با واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در تاریخ 27 آذر ماه سال 1398 برگزار شد.

در این کارگاه مباحت مربوط به سامانه مداد، شورای انتشارات و عملکرد واحد انتشارات ارایه شد.