۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت

بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از نمایشگاه کتاب، خانم دکتر سیدی در این بازدید ضمن دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر نهادینه کردن فرهنگ کتاب وکتاب خوانی در جامعه تاکید کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون مجوز انتشار ۳کتاب از اعضای هیات علمی این دانشگاه توسط واحدانتشارات این دانشگاه صادر شده است.